A2 | Izrada glavnog projekta zaštite od požara
15945
page-template-default,page,page-id-15945,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
 

Izrada glavnog projekta zaštite od požara

Na osnovu zakona zaštite od požara Glavni  projekat  zaštite  od  požara,  kao  sastavni  deo  tehničke  dokumentacije  za  izgradnju  objekata  utvrđenih  ovim zakonom, sadrži:

1) tehnički izveštaj

2) proračunske osnove

3) grafičku dokumentaciju

4) predmer i predračun opreme i sredstava za zaštitu od požara.

 

Grafička dokumentacija glavnog projekta zaštite od požara sadrži:

1) situacioni plan sa ucrtanim susednim objektima i saobraćajnicama i pristupnim putevima;

2) osnove svih nivoa i krova sa ucrtanim požarnim sektorima;

3) karakteristične podužne i poprečne preseke sa ucrtanim požarnim sektorima;

4) dispoziciju procesne tehnološke opreme i opreme koja pripada instalacijama za automatsko otkrivanje i dojavu požara i stabilnim instalacijama za gašenje požara;

5) definitivne šeme razvoda eletričnih i mašinskih instalacija koje pripadaju sistemima za otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih gasova i sisteme za automatsko gašenje požara.

 

wordpress theme powered by jazzsurf.com