A2 | Naše Usluge
14093
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14093,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,no_animation_on_touch,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Stambeni i Poslovni objekti

Naša osnovna delatnost je projektovanje arhitektonskih objekata, izrada potrebne dokumentacije za dobijanje gradjevinske i upotrebne dozvole, sa svim medjufazama od idejnog rešenja do izvodjačkog projekta, bilo da su u pitanju novi objekti, ili adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje.

Detaljnije

Adaptacija i Rekonstrukcija

Projekti adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje i nadgradnje postojećih objekata rade se na nivou idejnog ili glavnog projekta. U ovim projektima poseban akcenat je na sagledavanju postojećeg stanja i mogućnosti intervencije, uz detaljan uvid u postojeću pravnu i tehničku dokumentaciju koja je neophodna da bi se ovaj postupak sproveo.

Detaljnije

Enterijer

Projektovanje enterijera vašeg prostora koje izrađujemo predstavlja tehnički elaborat sa grafičkim prilozima i 2D i 3D prikazima svih potrebnih osnova, prikaza, preseka, detalja i elemenata koji su obuhvaćeni planiranim zahvatima.

Detaljnije

Letnje bašte i reklame

Postavljanje letnjih bašti i privremenih objekata uređeno je posebnim Pravilnikom. Gradska uprava propisuje normative i uslove koji se moraju ispuniti radi konkurisanja i dobijanja odobrenja za postavljanje bašte restorana i drugih ugostiteljsih objekta.

Detaljnije

Legalizacija objekata

Pod terminom legalizacija objekata podrazumeva se naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno delove objekta izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske dozvole, kao i objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ali na kojima je, prilikom izvođenja radova, odstupljeno od izdate dozvole, odnosno odobrenja.

Detaljnije

Fundiranje

Nudimo usluge projektovanja fundiranja, projektovanja zaštite temeljnih jama, projektovanja potpornih konstrukcija, projektovanja zaštite dubokih iskopa i projektovanja sanacije objekata.

Detaljnije

Projektantski nadzor

Lice koje vrši stručni nadzor određuje investitor, odnosno privredno društvo ili drugo pravno lice kome je investitor poverio vršenje stručnog nadzora.

Stručni nadzor se obezbeđuje od početka građenja, odnosno izvođenja radova u skladu sa Zakonom i traje do završetka građenja, odnosno izvođenja radova i izdavanja upotrebne dozvole.

Stručni nadzor može da vrši lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova, a određuje se zavisno od vrste radova koji su predmet stručnog nadzora.

Detaljnije

3D Modelovanje

Nudimo vrhunsku izradu arhitektonskih vizuelizacija eksterijera i enterijera, kao i modelovanje objekata.

3D vizuelizaciju i grafičku prezentaciju možemo ponuditi i uslužno, drugim projektantskim kućama.

Detaljnije

wordpress theme powered by jazzsurf.com